Skip to main content

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM – NGUỒN GỐC Ý NGHĨA

(07/11/2019 14:39)

Hiện nay, trên Thế giới có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để “Thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp - Đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình nhằm khẳng định vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị về tự do, dân chủ, công lý và công bằng.

Việt Nam, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Là bản Hiến pháp đầu tiên của nền dân chủ, của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện tinh thần triệt để, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững đến ngày hôm nay. Các giá trị đó thể hiện tập trung ở tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và năm 2013.

image

Theo đó, hàng năng ngày Pháp luật 9/11 được tổ chức với các ý nghĩa: Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật và công lý trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cộng đồng xã hội.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mỗi người dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng đến tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với thái độ, hành vi xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, công lý từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đây là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. 

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cộng đồng xã hội thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật, công lý sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống cơ quan tư pháp.

Nguyễn Bắc


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 20
cdscv