Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid trong quá trình xét xử , giải quyết các loại vụ, việc.

(19/02/2021 08:26)

Thực hiện nghiêm yêu cầu của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 19/TANDTC-VP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Tòa án nhân dân và chỉ đạo của chính quyền địa phương; Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng- chống dịch.

Yêu cầu công chức, người lao động, người dân đến làm việc thực hiện khai báo y tế đúng quy định; thực hiện đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Tất cả người dân, cán bộ cơ quan đến liên hệ công tác đều phải khai báo y tế về lịch sử tiếp xúc, lịch sử đi lại… trước khi làm việc tại Tòa án. Cho đến nay trong đơn vị không có công chức, người lao động nào đi tới các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương hay có lịch sử tiêp xúc gần với người đã đến các tỉnh này.

C:\Users\ADMIN\Downloads\146871061_755712078664497_8412056824315070621_n.jpg

Thực hiện Kế hoạch công tác đã đề ra ngày 02/02/2021 Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức xét xử 07 phiên tòa Hình sự, Hôn nhân và gia đình. Để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 lãnh đạo đơn vị tổ chức họp cơ quan triển khai các biện pháp cụ thể như yêu cầu văn phòng chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, tờ khai y tế, phân công 02 cán bộ tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế với những người tham dự phiên tòa; yêu cầu Thẩm phán chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa; yêu cầu Thư ký phiên tòa sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho người tham dự phiên tòa đảm bảo giữ khoảng cách phòng dịch; tất cả những người tiến hành tố tụng và người tham dự phiên tòa đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào phòng xét xử. Lãnh đạo đơn vị đã gửi Công văn đến Trung tâm y tế huyện Văn Chấn đề nghị hỗ trợ phun khử trùng toàn bộ Hội trường xét xử cũng như khuân viên cơ quan trước và sau ngày diễn ra các phiên tòa nêu trên.

C:\Users\ADMIN\Downloads\146494572_172960990941869_7753527023451380839_n.jpg

Tiếp tục sử dụng hiệu quả nhóm “Zalo công việc chung” của cơ quan trong việc cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh, các biện pháp chăm sóc bản thân và gia đình. Toàn bộ công chức, người lao động của Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn đều nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm việc phát ngôn, đưa tin liên quan đến dịch bệnh.

C:\Users\ADMIN\Downloads\146793071_470760170591608_9090292808328963276_n.jpg

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp cụ thể về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trước đây , 100% công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn vẫn đến cơ quan làm việc bình thường, vẫn đảm bảo sức khỏe, tinh thần để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, yên tâm công tác và tiếp tục nỗ lực góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, an toàn.

Tin bài và ảnh: Đỗ Thúy


Các tin khác

Lượt xem: 65
cdscv