Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

STT

Ngày - Tháng

Thứ

Họ và tên người tiếp

Chức vụ

1

07-01-2021

Năm

Trần Trung Hải

Phó Chánh án

2

21-01-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

3

04-02-2021

Năm

Phạm Hồng Quân

Phó Chánh án

4

18-02-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

5

04-3-2021

Năm

Trần Trung Hải

Phó Chánh án

6

18-3-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

7

01-4-2021

Năm

Phạm Hồng Quân

Phó Chánh án

8

15-4-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

9

06-5-2021

Năm

Trần Trung Hải

Phó Chánh án

10

20-5-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

11

03-6-2021

Năm

Phạm Hồng Quân

Phó Chánh án

12

17-6-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

13

01-7-2021

Năm

Trần Trung Hải

Phó Chánh án

14

15-7-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

15

05-8-2021

Năm

Phạm Hồng Quân

Phó Chánh án

16

19-8-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

17

03-9-2021

Năm

Trần Trung Hải

Phó Chánh án

18

16-9-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

19

07-10-2021

Năm

Phạm Hồng Quân

Phó Chánh án

20

21-10-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

21

04-11-2021

Năm

Trần Trung Hải

Phó Chánh án

22

18-11-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

23

02-12-2021

Năm

Phạm Hồng Quân

Phó Chánh án

24

16-12-2021

Năm

Lê Thái Hưng

Chánh án

* Địa điểm tiếp công dân: Tại Phòng tiếp công dân – Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, Tổ 2, đường Nguyễn Tất Thành, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.


cdscv